Aktualności
Aktualności

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii


2020-09-24

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza ósmą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2019-2020.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

W  tej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu (dostępnego na stronie ihpan.edu.pl), prosimy nadsyłać do 31 października 2020 r. drogą mailową na adres: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl lub tradycyjną pocztą do IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”.

Jednocześnie informujemy, że zwycięzcą siódmej edycji konkursu został p. Wojciech Zarosa, który otrzymał nagrodę za tekst O średniowiecznej przysiędze w związku z pracą Pawła Rogowskiego Przysięga w średniowiecznym prawie polskim, opublikowany na łamach „Przeglądu Historycznego” t. CIX, 2018, z. 3.


Powrót