Aktualności
Aktualności

Jan Długosz znany i nieznany – zakończenie programu edukacyjnego


2015-12-04

We wtorek 1 grudnia 2015 r. dokładnie w 600-ną rocznicę urodzin największego polskiego kronikarza, odbyło się podsumowanie i zakończenie Programu edukacyjnego pt. „Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej”. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Nowym Targu.  Zgromadzonych uczniów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie, przywitała jego koordynatorka pani Iwona Pawłowska. W trakcie swojego wystąpienia podziękowała nauczycielom i młodzieży za udział, zaangażowanie i pomoc w realizacje programu. W dalszej części Robert Kowalski prezes oddziału PTH w Nowym Targu, szczegółowo omówił przebieg projektu, w ramach którego odbyło się kilkadziesiąt lekcji tematycznych, przygotowanych w oparciu o „Teczki edukacyjne”, wycieczka śladami  kronikarza w Krakowie oraz Wielki Test Wiedzy o Janie Długoszu. W przedsięwzięciu edukacyjnym uczestniczyło pięć placówek oświatowych z dwóch powiatów: nowotarskiego i limanowskiego.  Z młodzieżą pracowało 15 nauczycieli, a programem objętych zostało blisko 300 uczniów.  

Po podsumowaniu, głos zabrali honorowi goście: dr Norbert Morawiec oraz dr Karolina Studnicka – Mariańczyk, reprezentujący Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który objął program patronatem naukowym. Podczas swojego wystąpienia odczytali okolicznościowy adres prof. dr hab. Marcelego Antoniewicza Dyrektora Instytutu  skierowany do uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie.  W piśmie czytamy m.in. „(…) Składam wyrazy szacunku i wdzięczności dla Organizatorów programu oraz serdeczne gratulacje dla Laureatów. Uczczenie pamięci dokonań jednego z najwybitniejszych Polaków w perspektywie wielu stuleci jest cennym wzbogaceniem kultury historycznej w czasach nam współczesnych Jako przesłanie uroczystości w Nowym Targu na wstępie Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego … Znajomość bowiem przeszłości oraz sprawy, które rozgrywały się wewnątrz i na zewnątrz kraju (…) równa jest cnocie i mędrcy uważają ją za mistrzynię życia”.

W dalszej części uroczystości, przedstawiciele organizatorów projektu oraz Instytutu Historii AJD, wręczyli podziękowania i dyplomy placówkom oświatowym biorącym udział w programie, a mianowicie: Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Pieniążkowicach, Publicznemu Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera ze  Szczawnicy, Zespołowi Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych,  Zespołowi Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz  Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Podziękowania i dyplomy wręczone zostały również nauczycielom, którzy przez kilka tygodni wspólnie młodzieżą realizowali program edukacyjny. Byli to następujący pedagodzy: Zofia Fryźlewicz (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowiczach), Elżbieta Łukuś (Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych), Sebastian Walosczyk, Jolanta Kaliszczak,  Anna Szczepaniak,  Katarzyna Ciesielka (Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Szczawnicy), Dominika Kalaga, Agnieszka Boczoń, Joanna Bała, Anna Wojdyła, Gabriela  Sułkowska, Jacek Wiśniowski, Agnieszka Biel - Habieda (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej), Iwona Pawłowska, Katarzyna Wyrobek (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targ)

            Niezwykle ważnym punktem wtorkowej uroczystości było ogłoszenie Laureatów Konkursy internetowego pt. „Historia wokół nas - śladami Jana Długosza”, którym wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów i kilka zespołów. Z nadesłanych prac wybrano osiem prezentacji multimedialnych przygotowanych przez dziesięciu uczniów. Laureatami konkursu zostali: Katarzyna Błazoszek, Dominika Horoba, Weronika Piątek, Gabriela Janeczek  (Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych), Mateusz Konopka, Weronika Marciszewska (Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy),  Magdalena Śmieszek, Alicja Zapała (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej), Klaudia Jachymiak, Maria Pluty (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu). Po wręczeniu nagród, uczniowie przedstawili efekty swojej pracy. 

W dalszej części uroczystości dyrektor Sebastian Walosczyk wygłosił wykład pt: „Jan Długosz. Życie, działalność publiczna  i twórczość literacka”, wzbogacony niezwykle ciekawą prezentacją multimedialną.

Ostatnim punktem spotkania był niezwykła żywa lekcja historii,  przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Wolna, Najemna Kampania Kasztelani Szymbark” . Członkowie stowarzyszenia „przenieśli”  uczestników,  swego rodzaju wehikułem czasu,  do epoki w której żył i pracował Jan Długosza. Uczestnicy uroczystości mieli zatem okazję obejrzeć niezwykłą prezentację strojów męskich, damski oraz wyposażenie, uzbrojenie rycerzy i giermków. Każdy mógł swobodnie podejść, „dotkną”  a nawet przymierzyć zbroję rycerza czy też niezwykle barwne stroje dam dworu.

Projekt edukacyjny „Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej”,  zorganizowany został wspólnie przez:  Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu,  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targ oraz  Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu przy współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie i Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Patronat honorowy objął pan Krzysztof Faber starosta nowotarski. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Powiatowego Centrum Kultury. 

04_12_2015_11_38_30.JPG04_12_2015_11_37_48.JPG04_12_2015_11_38_01.JPG04_12_2015_11_38_10.JPG04_12_2015_11_37_15.JPG04_12_2015_11_38_22.JPG04_12_2015_11_37_53.JPG04_12_2015_11_37_35.JPG04_12_2015_11_37_12.JPG04_12_2015_11_38_37.JPG04_12_2015_11_37_24.JPG

 


Powrót