Aktualności
Aktualności

Komisja do spraw Czasopism Historycznych


2020-12-10

10 grudnia 2020 roku

List rozesłany do dyrekcji instytutów historycznych, organizacji związanych z badaniami przeszłości:

Szanowni Państwo,

Podczas XX. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie (18-20 IX 2019), w ramach zorganizowanego panelu dyskusyjnego „Forum Czasopism Historycznych”, przedstawiciele redakcji i wydawnictw mówili o konieczności podjęcia działań na rzecz zmiany polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej ocen naukowych czasopism historycznych. Konsekwencją tego spotkania była uchwała Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z dnia 20 listopada 2019 roku na mocy, której została powołana przy PTH Komisja do spraw Czasopism Historycznych.

W związku z podejmowanymi aktualnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pracami nad przygotowaniem nowej ewaluacji czasopism naukowych prosimy o zgłaszanie na adres     e-mailowy Komisji propozycji zmian punktacji lub uwzględnia w wykazie ministerialnym czasopism dotąd niepunktowanych. Prosimy by w Państwa wnioskach znalazły się następujące elementy: 1/ tytuł czasopisma; 2/ nr ISSN; 3/ wskazanie o co Państwo prosicie (podwyższenie punktacji, dodanie do listy); 4/ krótkie merytoryczne uzasadnienie; 5/ link do strony internetowej czasopisma.

Ze względu na przyspieszenie prac przez nowo wybrane władze ministerialne prosimy o nadsyłanie wniosków jak najszybciej, najpóźniej do 15 stycznia 2021 roku. Zebrane wnioski za pośrednictwem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego będziemy przekazywać Ministerstwu Edukacji i Nauki.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

dr hab. Zbigniew Romek, prof. AFiBV

E-mail Komisji:

czasopisma_pth@ihpan.edu.pl


Powrót