Aktualności
Aktualności

Nowy numer specjalny Mówią Wieki - GOSPODARKA WOJENNA – OD ŚREDNIOWIECZA DO XIX WIEKU


2020-12-11

❗„GOSPODARKA WOJENNA – OD ŚREDNIOWIECZA DO XIX WIEKU” – to tytuł najnowszego numeru specjalnego, wydanego wspólnie z 

Narodowy Bank Polski

❗
„Chcemy za to uświadomić czytelnikom, że historia wojskowości i historia gospodarcza, uchodzące w czasach naukowej specjalizacji za odrębne subdyscypliny nauk historycznych, mają ze sobą wiele wspólnego. Wyniki wojen nieraz decydują o dalszym rozwoju gospodarki. Same jednak zależą od potencjału gospodarek walczących stron.” - na pisał we wstępie do numeru redaktor naczelny „Mówią wieki” Michał Kopczyński.
Ponadto w numerze znajdziecie następujące artykuły:

 • Michał Szukała w tekście pt. „U ŹRÓDEŁ ŚREDNIOWIECZA” zadaje pytanie: Karolińska rewolucja militarna czy wielka zmiana społeczna?
 • Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1414−1422 i 1431−1435 opisuje Bartłomiej Dźwigała w artykule pt. „KONFLIKTY NA WYNISZCZENIE”
 • Historie Chorągwi zaciężnych w Królestwie Polskim w XV wieku przybliża Przemysław Gawron
 • Bogactwo i potęgę Gdańska od końca XV do XVIII wieku opisuje Edmund Kizik w tekście pt. „O NOWOŻYTNYM GDAŃSKU, PIENIĄDZACH I CHCIWOŚCI”
 • Łacińskie powiedzenie pecunia nervus belli (pieniądz nerwem wojny) jest wstępem do artykułu Dariusza Milewskiego przybliżającego, jakim obciążeniem podatkowym było utrzymanie wojska w dawne Rzeczypospolitej
 • Sylwetkę „Boga wojny trzydziestoletniej” – Albrechta Von Wallensteina, jednego z najwybitniejszych wodzów cesarskich w XVII wieku i chyba najbardziej znanego kondotiera epoki nowożytnej. opisuje Paweł Skworoda.
 • O hodowli wierzchowców w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku napisał w naszym numerze specjalnym Karol Żojdź, w artykule pt. KOŃ JAKI JEST, KAŻDY WIDZI
 • KTO NA MORZU RZĄDZI, rządzi całym światem, czyli historia trzech kolejnych wojen angielsko-holenderskie toczonych w latach 1652–1654, 1665–1667 i 1672–1674 to tematyka, która przybliżyła Anna Pastorek
 • O Hugo Grocjuszu nazywanym „ojcem prawa międzynarodowego” napisał Jan Jerzy Sowa w artykule pt. „MARE LIBERUM, MARE CLAUSUM Grocjusz o prawie wojny i wojnie ekonomicznej”
 • Negatywne konsekwencje imperialnej polityki Ludwika XIV opisał Michał Bąk
 • FAŁSZYWE PIENIĄDZE ministrów napoleońskiej policji, to tytuł tekstu Thierrego Lentza
 • O problemach finansowych Księstwa Warszawskiego napisał Hubert Korzeniowski w artykule pt. MAŁE PAŃSTWO, WIELKA ARMIA
 • Losy jednego z najwybitniejszych francuskich uczonych, który jeszcze stojąc na gilotynie, przeprowadził swój ostatni eksperyment naukowy opisał Michał Górny w tekście pt. „OJCIEC CHEMI Życie i śmierć Antoine’a LavoisieraI”
 • „Poranek 5 listopada 1854 roku był mglisty. Gęste opary zasłaniały ruiny pobliskiego Inkermanu i okoliczne wzgórza. Idealna pogoda do niespodziewanego ataku. Tak w każdym razie sądził dowodzący rosyjskimi wojskami książę Aleksander Mienszykow.” napisał we wstępie do tekstu „Wojna i inżynierowie” Michał Kopczyński
 • O Amerykańskiej broni w dziewiętnastowiecznym Egipcie napisał John P. Dunn


W kolejnym artykule, redaktor naczelny „Mówią wieki” Michał Kopczyński opisał wojnę ekonomiczną Unii z Konfederacją
Numer wieńczą dwa artykuły opisujące znaczenie kolei dla wojska. Zbigniew Tucholski wraz z Michałem Krawczykiem opisują jaki wpływ na przemieszczanie wojska miała kolej. Tomasz Bohun opisuje natomiast wojnę Rosyjsko-Japońską i Kolej Transsyberyjską.
Zachęcamy do lektury całego numeru!


Powrót