Aktualności
Aktualności

Pismo w sprawie przyznania bądź podwyższenia punktacji dla czasopism historycznych.


2021-01-22

                                                                                              Warszawa, dn. 21 stycznia 2021 r.

 

Komisja do spraw Czasopism Historycznym dnia 20 stycznia 2021 roku przekazała drogą e-mailową pismo prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego Prezesa PTH skierowane do pana Bogdana Szkupa Zastępcy Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie przyznania punktacji bądź jej podwyższenia dla czasopism historycznych. Do pisma zostały załączone wnioski, które wpłynęły do naszej Komisji. W rozmowie telefonicznej w dniu dzisiejszym, sekretariat Departamentu Nauki potwierdził otrzymanie pisma wraz z załącznikami i przekazanie ich do Wydziału Ewaluacji Nauki zajmującego się punktacją czasopism.

Tytuły czasopism historycznych, których dotyczą wnioski:

 1. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, ISSN 0208-6050, e-ISSN 2450-6990
 2. “Acta Medicorum Polonorum” ISSN 2083-0343
 3. „Almanach Historyczny” ISSN 1642-4530
 4. “Anabasis. Studia Classica et Orientalia” ISSN 2082-899
 5. “Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol” / “The "A. D. Xenopol" Institute of History Yearbook” ISSN: 1221-3705; e-ISSN: 2457-614X (Rumunia)
 6. “Archiv für Kulturgeschichte” e-ISSN: 2194-3958
 7. “Arhivele Totalitarismului” / “Totalitarianism Archives” ISSN: 1221-6917 (Rumunia)
 8. “Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung“ e-ISSN: 2196-6869
 9. „Galicja. Studia i Materiały” ISSN 2450-5854
 10. “EAST-WEST: JOURNAL OF UKRAINIAN STUDIES”ISSN 2292-7956
 11. „Echa Przeszłości” ISSN 1509-9873
 12. „Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum” / “Electronic Historical Journal Scriptorium nostrum” e-ISSN: 2411-0078 (Ukraina)
 13. „Electrum. Journal of Ancient History” ISSN 1897-3426; e-ISSN 2084-3909
 14. „Folia Historica Cracoviensia” ISSN 0867-8294, e-ISSN 2391-6702
 15. „Hansische Geschichtsblätter” ISSN 0073-0327
 16. „HARVARD UKRAINIAN STUDIES” ISSN 0363-5570 
 17. „Historia i Świat” ISSN 2299-2464
 18. „Jahrbuch Preußenland” ISSN 0032-7972
 19. „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej” ISSN 2450-8373; e-ISSN 2450-8381
 20. „Kняжа доба. Історія і культура” ISSN: 2221-6294; kraj wydania - Ukraina
 21. „Koło Historii”. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ISSN 1505-8530
 22. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” ISSN
 23. „Krakowski Rocznik Archiwalny” ISSN 1233-2135
 24. „Krakowskie Pismo Kresowe” ISSN 2081-9463; e-ISSN 2392-120XR
 25. „Kronika Miasta Poznania” ISSN: 0137-3552
 26. „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” ISSN 1231-1960, e-ISSN 2657-506X
 27. „Miscellanea Historico-Archivistica” ISSN 0860-1054
 28. „Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій” e-ISSN: 2616-4280 (Ukraina)
 29. “Múltunk POLITIKATÖRTÉNETI FOLYOIRAT” / “Our Past JOURNAL OF POLITICAL HISTORY” ISSN: 0464-476X; e-ISSN: 0864-960X (Węgry)
 30. „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” ISSN 1231-3033
 31. „Niepodległość i Pamięć” ISSN: 1427-1443
 32. “Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders” ISSN 0867-2008; e-ISSN2391-7512
 33. „Prace Historyczno-Archiwalne” ISSN 1231-3335
 34. „Przegląd Archiwalno-Historyczny” ISSN 2391-890X
 35. "Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" ISSN - 1899-1254
 36. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” ISSN: 1640-6281
 37. „Przegląd Nauk Historycznych”/ “Review of Historical Sciences”, ISSN 1644-857X, e-ISSN 2450-7660
 38. “Przegląd Zachodniopomorski” ISSN 0552-4245
 39. “Przeszłość Demograficzna Polski” / „Poland’s Demographic Past” ISSN: 0079-7189; e-ISSN 2719-4345    
 40. “Quaestiones Medii Aevi Novae” ISSN 1427-4418
 41. “Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie” ISSN 1898-4630 (planowana zmiana tytułu: „Częstochowskie Zeszyty Historyczne”)
 42. „Radzyński Rocznik Humanistyczny” ISSN 1643-4374
 43. „Res Historica”. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ISSN: 2082-6060; e-ISSN: 2449-8467
 44. „Revista de istorie a Moldovei” / “Journal of History of Moldova” ISSN: 1857-2022; (Mołdawia)
 45. „Rocznik Chełmski” ISSN 1425-6665
 46. „Rocznik Lituanistyczny” ISSN: PL 2450-8446, e-ISSN 2450-8454
 47. „Rocznik Lubelski”. Czasopismo lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. ISSN 0080-3510
 48. „Rocznik Łódzki” ISSN 0080-3502
 49. "Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta" ISSN: 2084-3771
 50. „Rocznik Tomaszowski”. Czasopismo Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego imienia Doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ISSN 0209-0414
 51. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” ISSN 0080-4754
 52. „СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК” / East Europe Historical Bulletin ISSN: 2519-058X (Ukraina)
 53. „Scripta Historica” (dawniej: „Słupskie Studia Historyczne”) ISSN 2391-5153
 54. „Studia Europaea Gnesnensia” ISSN 2082-5951
 55. “Studia Maritima” ISSN 0137-3587; e-ISSN 2353-303X
 56. „Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka"” ISSN 0037-751; e-ISSN 2658-2082
 57. „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” ISSN 2451-4993, e-ISSN 2543-733X
 58. „Studia z Dziejów Średniowiecza” ISSN: 2084-4492; e-ISSN 2544-2562
 59. „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” ISSN 2080-8313
 60. „Szkice Archiwalno-Historyczne” ISSN 1508-275X
 61. „TABULARIUM HISTORIAE” ISSN: 2543-8433
 62. „Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL” ISSN 2658-1175
 63. „THE POLISH REWIEV”ISSN: 0032-2970, e-ISSN: 2330-0841 
 64. “Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” ISSN 1505-0181
 65. „Wieki Stare i Nowe” ISSN 1899-1556
 66. „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” ISSN 2658-0446
 67. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” ISSN: 1731-982X 
 68. Ukrainsky istoryčny žurnal” ISSN: 0130-5247
 69. „УКРАЇНСЬКА БІОГРАФІСТИКА/BIOGRAPHISTICA UKRAINICA”  ISSN 2520-2855
 70. „З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ” ISSN: 2313-5883 (Ukraina)
 71. „Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich” ISSN: 0044-1791; e-ISSN: 2449-8637
 72. „Zaranie Śląskie. Seria Druga” ISBN: 0044-183X
 73. „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ / „Journal of East Central European Studies“ ISSN 0948-8294
 74. “Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” ISSN 00-4351; e-ISSN 2084-40-69
 75. „Ziemia Kujawska” ISSN 0514-7549.

Powrót