Aktualności
Aktualności

Komisja do spraw Czasopism Historycznych


2021-02-16

                                                                                                        Warszawa, dn. 16 lutego 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Komisji ds. Czasopism Historycznych przekazała do Ministerstwa Edukacji Nauki 75 otrzymanych od Państwa wniosków.

Poniżej przedstawiamy listę 26 tytułów, które uzyskały zmianę punktacji (w nawiasie wcześniejsza punktacja):

 

 1. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, ISSN 0208-6050, e-ISSN 2450-6990: 20 (0)
 2. „Almanach Historyczny” ISSN 1642-4530: 70 (40)
 3. „Galicja. Studia i Materiały” ISSN 2450-5854: 40 (z 20)
 4. „Electrum. Journal of Ancient History” ISSN 1897-3426; e-ISSN 2084-3909: 70 (z 0)
 5. „Folia Historica Cracoviensia” ISSN 0867-8294, e-ISSN 2391-6702: 40 (20)
 6. „Historia i Świat” ISSN 2299-2464: 40 (0)
 7. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” ISSN 0023-3196: 40 (0)
 8. „Krakowskie Pismo Kresowe” ISSN 2081-9463; e-ISSN 2392-120XR: 20 (0)
 9. „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” ISSN 1231-1960, e-ISSN 2657-506X: 20 (0)
 10. „Niepodległość i Pamięć” ISSN: 1427-1443: 20 (0)
 11. “Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders” ISSN 0867-2008; e-ISSN2391-7512: 40 (20)
 12. "Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" ISSN - 1899-1254 40 (20)
 13. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” ISSN: 1640-6281: 40 (0)
 14. “Przegląd Zachodniopomorski” ISSN 0552-4245: 40 (20)
 15. “Przeszłość Demograficzna Polski” / „Poland’s Demographic Past” ISSN: 0079-7189; e-ISSN 2719-4345: 70 (20)
 16. “Quaestiones Medii Aevi Novae” ISSN 1427-4418: 100 (0)
 17. „Res Historica”. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ISSN: 2082-6060; e-ISSN: 2449-8467: 100 (70)
 18. „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” ISSN 2451-4993, e-ISSN 2543-733X: 40 (20)
 19. „Studia z Dziejów Średniowiecza” ISSN: 2084-4492; e-ISSN 2544-2562: 20 (0)
 20. „Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL” ISSN 2658-1175: 20 (0)
 21. „THE POLISH REWIEV”ISSN: 0032-2970, e-ISSN: 2330-0841:100 (70)
 22. “Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” ISSN 1505-0181: 20 (0)
 23. „Wieki Stare i Nowe” ISSN 1899-1556: 20 (0)
 24. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” ISSN: 1731-982X: 40 (20)
 25. „Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich” ISSN: 0044-1791; e-ISSN: 2449-8637: 70 (40)
 26. “Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” ISSN 00-4351; e-ISSN 2084-40-69: 70 (40)

Powrót