Aktualności
Aktualności

Zasady udostępniania numerów ISBN Polskiego Towarzystwa Historycznego


2021-03-31

Zasady udostępniania numerów ISBN

Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

 

  1. Polskie Towarzystwo Historyczne dysponuje pulą numerów ISBN, które mogą zostać udostępnione po spełnieniu odpowiednich warunków.
  2. Numery ISBN udostępnia się wyłącznie wydawnictwu zwartemu, opublikowanego przez wydawcę (PTH).
  3. Oddziały PTH mogą zgłosić wydawnictwo zwarte do wydania z prośbą o nr ISBN. Do prośby skierowanej na adres mailowy: pthwydawnictwo@gmail.com dołączają:
  4. Wskazanie autora i tytułu publikacji;
  5. Oświadczenie Autora/Autorów publikacji o oryginalności pracy;
  6. Wskazania recenzji wydawniczych
  7. W przypadku braku recenzji wydawniczych lub wątpliwości Wydawnictwo PTH może wskazać recenzenta, przy czym koszty powołania recenzenta ponosi Oddział PTH zwracający się z prośbą o numer ISBN;
  8. Oddział PTH, który otrzymał nr ISB jest zobowiązany do wysyłki egzemplarzy bibliotecznych oraz przesłania na adres ZG PTH 3 egzemplarzy nieodpłatnie (do archiwum).
  9. Oddział PTH zwracający się z prośbą o numer PTH jest zobowiązany do wpisania ZG PTH jako wydawcę.

Powrót