Aktualności
Aktualności

Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura.


2020-12-17

 

Idea wydania podręcznika regionalnego była od wielu laty obecna w dyskusjach nad dziejami regionu. W 2020 roku inicjatywę Polskiego Towarzystwa Historycznego poparły  zarówno władze samorządowe jak i władze Uniwersytetu Zielonogórskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Rektor UZ wsparli przygotowanie materiałów do  podręcznika regionalnego Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura.

Opracowanie poświęcono dziejom i kulturze Ziemi Lubuskiej i stanowi przystępne kompendium wiedzy o regionie. Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i może stać się bazą  zarówno do lekcji regionalnych jak i do rozwijania własnych zainteresowań regionem. Podręcznik obejmuje dzieje począwszy od prahistorii do współczesności i posiada układ chronologiczno–problemowy. Zawiera  ilustracje, mapy, teksty źródłowe, wyjaśnienia trudnych pojęć oraz ciekawostki. Na końcu każdego podrozdziału zamieszczono wykaz literatury dzięki której czytelnik może poszerzyć wiedzę. Podręcznik może być więc zarówno pomocą dydaktyczną jak i lekturą uzupełniającą.

Autorami rozdziałów podręcznika są historycy, archiwiści, muzealnicy i regionaliści związani z Polskim Towarzystwem Historycznym. Rozdział wstępny omawiający trudne i zmienne dzieje regionu oraz wyjaśnienie sporów o jego nazwę przygotował prof. dr hab. Czesław Osękowski. Udostepnienie wielu ciekawych materiałów, ilustracji i fotografii oraz bezinteresowną pomoc wykazało wiele osób. Nieocenione było także wsparcie instytucji takich jak Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Urząd Lubuskiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Podręcznik poddano ocenie nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Recenzje te przygotowali: mgr Anna Roszak (Zielona Góra), mgr Jarosław Musiał (Gorzów Wlkp.), dr Roman M. Józefiak (Żary). Recenzję mertoryczno–dydaktyczną przygotowała  dr hab. Grażyna Pańko z Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. UWr). Uwagi, spostrzeżenia i propozycje recenzentów zostały uwzględnione w przygotowanym podręczniku.

Idea wydania podręcznika regionalnego była od wielu laty obecna w dyskusjach nad dziejami regionu. W 2020 roku inicjatywę Polskiego Towarzystwa Historycznego poparły  zarówno władze samorządowe jak i władze Uniwersytetu Zielonogórskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Rektor UZ wsparli przygotowanie materiałów do  podręcznika regionalnego Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura.

Opracowanie poświęcono dziejom i kulturze Ziemi Lubuskiej i stanowi przystępne kompendium wiedzy o regionie. Podręcznik jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i może stać się bazą  zarówno do lekcji regionalnych jak i do rozwijania własnych zainteresowań regionem. Podręcznik obejmuje dzieje począwszy od prahistorii do współczesności i posiada układ chronologiczno–problemowy. Zawiera  ilustracje, mapy, teksty źródłowe, wyjaśnienia trudnych pojęć oraz ciekawostki. Na końcu każdego podrozdziału zamieszczono wykaz literatury dzięki której czytelnik może poszerzyć wiedzę. Podręcznik może być więc zarówno pomocą dydaktyczną jak i lekturą uzupełniającą.

Autorami rozdziałów podręcznika są historycy, archiwiści, muzealnicy i regionaliści związani z Polskim Towarzystwem Historycznym. Rozdział wstępny omawiający trudne i zmienne dzieje regionu oraz wyjaśnienie sporów o jego nazwę przygotował prof. dr hab. Czesław Osękowski. Udostepnienie wielu ciekawych materiałów, ilustracji i fotografii oraz bezinteresowną pomoc wykazało wiele osób. Nieocenione było także wsparcie instytucji takich jak Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Urząd Lubuskiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Podręcznik poddano ocenie nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Recenzje te przygotowali: mgr Anna Roszak (Zielona Góra), mgr Jarosław Musiał (Gorzów Wlkp.), dr Roman M. Józefiak (Żary). Recenzję mertoryczno–dydaktyczną przygotowała  dr hab. Grażyna Pańko z Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. UWr). Uwagi, spostrzeżenia i propozycje recenzentów zostały uwzględnione w przygotowanym podręczniku.

 

 

 

 


Powrót