Aktualności
Aktualności

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego


2021-10-26

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego

na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza dziewiątą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2020-2021.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

W  tej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu (dostępnego na stronie ihpan.edu.pl), prosimy nadsyłać do 30 listopada 2021 r. drogą mailową na adres: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl lub tradycyjną pocztą do IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”.

Jednocześnie informujemy, że zwycięzcą ósmej edycji konkursu został p. Paweł Kras za recenzję z wydawnictwa Acta Unitatis Fratrum. Dokumente Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, opublikowaną w 2019 r. na łamach czasopisma „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”.

 


Powrót