Aktualności
Aktualności

„W drodze do Niepodległości” II etap VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022.


2022-03-31

Od 20  marca rozpoczęły się eliminacje w ramach II etapu VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości” .

Eliminacje odbywają się drogą on-line. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny  Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą .

Weekend 26-27 marca jest bardzo pracowity, do egzaminu przystąpiło 40 uczniów szkół polonijnych z  Ukrainy, Niemiec, Francji, Austrii,  Litwy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Słowacji, Grecji i  Holandii. Eliminacje  odbywają się w 3 komisjach  egzaminacyjnych.

Członkowie komisji egzaminacyjnej:

Dr hab. Andrzej Korytko  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja

prof. dr. hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Mariusz Sawicki, Uniwersytet w Opolu

prof. dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Sekretarz Olimpiady Julia Saweliewa

Projekt  finansowany  jest ze środków  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu  Polonia i Polacy za granicą 2022.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczestników z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

 


Powrót