Aktualności
Aktualności

Zmarł profesor Feliks Kiryk, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego


2022-05-09

Zmarł profesor Feliks Kiryk, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

Feliks Kiryk (24 września 1933 - 24 kwietnia 2022) członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego, wybitny historyk mediewista i regionalista, wydawca źródeł, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, dr h.c. Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor honorowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Kamieńcu Podolskim. Obywatel honorowy Sandomierza, Sanoka, Sławkowa i rodzinnego Bukowska. Inicjator, redaktor i współautor monografii ponad 40 miast Małopolski i historycznej Rusi oraz Podola (m. in. Kamieńca Podolskiego), autor ponad 400 publikacji z zakresu dziejów miast, historii osadnictwa i biografistyki.

 Studia magisterskie ukończył w 1956 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat uzyskał w 1961, habilitował się w 1974. Profesorem nadzwyczajnym został w 1981, zwyczajnym w 1989 roku; W macierzystej uczelni pełnił szereg funkcji, które zwieńczył godnością rektora (1993-1999).

Działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego i wiceprezes Zarządu Głównego. Inspirował powstanie i sprawował opiekę na oddziałami PTH w Przemyślu i w Nowym Sączu. Współprzewodniczący (z Andrzejem Chwalbą) Komitetu Organizacyjnego XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie (IX 2004). Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego m. in. „Rocznika Sądeckiego”, „Rocznika Sanockiego” i rocznika „Małopolska Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”. 


Powrót