Aktualności
Aktualności

Walne Zgromadzenie Delegatów 17 września 2022 roku Zielona Góra


2022-09-19

Zakończyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, które odbyło się w dniach 15-17 września 2022 roku w Zielonej Górze.

Organizatorem Walnego Zebrania był Oddział Polskiego Towarzystwa Historyczne w Zielonej Górze, a swoje gościnne progi dla członków PTH otworzył Uniwersytet Zielonogórski.

Spotkanie Delegatów poprzedziła konferencja naukowa – Ślady przeszłości, wyzwania przyszłości. Zielona Góra – historyczna i społeczna rola miast pogranicza, która odbyła się w ramach obchodów 800- i 700-lecia Miasta Zielona Góra. Konferencja odbyła się w dniach 15-16 (czwartek-piątek) września 2022 r. w auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego (15 września, ul. Licealna 9) i Sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej (16 września, al. Niepodległości 15), pierwszej siedzibie oddziału PTH w Zielonej Górze. Wydarzenia zostały objęte patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Marszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.

17 września o godzinie 9.00 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 170 Delegatów ze wszystkich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego wzięło udział w wyborach Prezesa, Zarządu Głównego. Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

W wyniku tajnego głosowania Prezesem na kadencję 2022-2025 został ponownie wybrany prof. dr hab. Krzysztof Mikulski oraz Zarząd w składzie:

Agnieszka Chłosta Sikorska
Andrzej Chwalba
Jolanta Daszyńska
Marian Drozdowski
Iwona Janicka
Jarosław Kita
Jarosław Kłaczkow
Andrzej Korytko
Zofia T. Kozłowska
Cezary Kuklo
Robert Litwiński
Adam Makowski
Małgorzata Machałek
Zdzisław Noga
Anna Pobóg-Lenartowicz
Andrzej Rachuba
Tomasz Schramm
Marek Sioma
Wojciech Walczak
Piotr Węcowski
Filip Wolański
Krzysztof Zamorski
Michał Zwierzykowski

 

 

 

 


Powrót