Aktualności
Aktualności

Konkurs imienia prof. Jerzego Michalskiego


2022-11-04

Konkurs imienia prof. Jerzego Michalskiego

  Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza dziesiątą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym.Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2021-2022.

  Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

  Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

  W tej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu (dostępnego na stronie ihpan.edu.pl), prosimy nadsyłać do 30 listopada 2022 r. drogą mailową na adres: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl lub tradycyjną pocztą na adres IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”.

  Jednocześnie informujemy, że zwycięzcą dziewiątej edycji konkursu został p. Adam Kozak, za recenzję O metodzie badań nad małżeństwem późnośredniowiecznym. [Magdalena Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Poznań 2018], opublikowaną na łamach „Roczników Historycznych” w 2020 r.

W imieniu jury konkursu Dorota Dukwicz (sekretarz)


Powrót