Aktualności
Aktualności

VII OLIMPIADA HISTORII POLSKI dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023


2022-11-09

„OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”

ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

➢ Zgłoszenie udziału uczestników I etapu Olimpiady – do 15 listopada 2022 r.
➢ Przekazanie kluczy do platformy egzaminacyjnej 21 listopada 2022 r.
➢ Egzamin próbny – 22-25 listopada 2022 r.
➢ Eliminacje pisemne I etapu VII Olimpiady – 27 listopada 2022 r.
➢ Opublikowanie wyników I etapu VII Olimpiady – do 10 grudnia 2022 r.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Dla nauczycieli przewidziana jest nagroda w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w programie dydaktyczno-metodycznym oraz objeździe historycznym.

Więcej informacji na temat Olimpiady znajdą Państo na stronie : https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/

 


Powrót