Aktualności
Aktualności

Projekty realizowane przez PTH dzięki wsparciu Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA


2023-04-01

Polskie Towarzystwo Historyczne dzięki wsparciu Ministra Edukacji i Nauki realizuje w ramach programu NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA następujące projekty:

 

HISTORIA DLA SPOŁECZEŃSTWA

W projekcie będą podjęcie działania polegająca na szkoleniach nauczycieli z zakresu nowej matury z Historii i WOS 2023. Dodatkowo chcemy zorganizować Spotkania z Mistrzami Historii, konkursy dla Uczniów, filmy w komunikacji miejskiej promujące postawy patriotyczne, i wreszcie święto HISTORII, jakim będzie 21 Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Białymstoku, podczas którego chcemy zorganizować masę imprez promujących KLIO. 
Poprzez działania chcemy także promować badania interdyscyplinarne: dzięki szkoleniom nauczycieli z najnowszych wyników badań historycznych, metod badawczych, formuły Nowej Matury będziemy promowali multiplikację dobrych praktyk. 

 

ARCHIWALIA - POLONIKA Z NARODOWEGO ARCHIWUM HISTORYCZNEGO BIAŁORUSI W MIŃSKU - etap 2 

 

Jednym z najważniejszych materiałów przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku są księgi grodzkie i ziemskie - z różnych powiatów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie wszystkie obejmowały ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, w niektórych zespołach znajdują się materiały z grodów położonych w Koronie. Do tej kategorii zalicza się w szczególności województwo podlaskie składające się z trzech ziem (drohickiej, mielnickiej i bielskiej).
Celem projektu jest umieszczenie w Internecie - 10 000 dokumentów wchodzących w skład ksiąg grodzkich lub ziemskich podlaskich. Zostaną one opisane i udostępnione na stronie Repozytorium Cyfrowe Poloników - największego w Polsce repozytorium poloników-archiwaliów przechowywanych poza granicami kraju. Jest to rozwinięcie projektu "Archiwalia - Polonika z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku". 

Archiwalne dziedzictwo polskie poza granicami kraju

 

Celem projektu jest umieszczenie w Internecie - w pełnym, nieograniczonym dostępie poloników znajdujących się w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Przechowane są tam księgi grodzkie wytworzone w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez kancelarie funkcjonujące przy starostach. Do tej kategorii zalicza się w szczególności ziemia przemyska, gdzie w stolicy tego obszaru – Przemyślu działał sąd grodzki, który terytorialne obejmował tereny dzisiejszej Polski i Ukrainy. 

W projekcie przygotowanych zostanie obrobione cyfrowo i opisane 26 000 dokumentów. Efektem finalnym będzie ich opublikowanie na stronie Repozytorium Cyfrowym Polonika.  


Powrót