Aktualności
Aktualności

W niedzielę 3 września odszedł od nas profesor Marek Wilczyński, wybitny historyk.


2023-09-05
W niedzielę 3 września odszedł od nas profesor Marek Wilczyński, wybitny historyk Biznacjum i późnego antyku, a w szczególności znawca dziejów Wielkiej Wędróki Ludów i państw germańskich. Prócz licznych funkcji, które pełnił w smoim macierzystym Instytucie Historii i Archiwstyki Uniwersytetu Pedagogicznego (którym kierował w latach 2003-09) oraz poza nim - m.in. jako prezes Stowarzyszenia Historyków Starożytności, przewodniczący Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, członek Zespołów Ekspertów Bolońskich MNiSW oraz KRASP - był też przez wiele lat zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Historycznego, za co został wyróżniony dyplomem uznania PTH. Do 2021 r. był długoletnim wiceprezesem naszego Zarządu Krakowskiego Oddziału PTH, aktywnie współorganizując 17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich i kolejne odsłony Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Do 2022 r. przewodniczył też Głównej Komisji Rewizyjnej PTH.
 
Do tej listy funkcji i osiągnięć profesora Wilczyńskiego wielu z nas mogłoby dodać swoje wspomnienia o jego inspirujących wykładach czy referatach, obwiązkowości i sumienności w realizacji zadań, których się podejmował, wierności w przyjaźni i koleżeństwie, o pomocy i życzliwości z jego strony, o jego spokoju, mąrdości, kulturze osobistej oraz łagodnym, choć celnym poczuciu humoru. W Krakowskim Oddziale PTH będzie nam go bardzo brakowało.
 
Pogrzeb Profesora odbędzie się w najbliższą środę 6 września: o godz. 11:00 w Bazylice Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile zostanie odprawiona Msza żałobna, a po niej nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.
 
W imieniu Zarządu Głównego PTH i Zarządu Krakowskiego Oddziału 
Marcin Jarząbek

Powrót