Aktualności
Aktualności

Wiadomości Historyczne


2023-10-19

Informujemy, że właśnie ukazał się pierwszy numer Wiadmości Historycznych, którego  wydawcą obecnie jest Polskie Towarzystwo Historyczne, a redaktorem naczelnym prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

Wiadomości Historyczne 1/2023


Powrót