Aktualności
Aktualności

40-lecie utworzenia Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego


2024-06-05

16 kwietnia  2024 r. w siedzibie  biblioteki Akademii Tarnowskiej odbyła się uroczysta sesja z okazji 40 -  lecia utworzenia Tarnowskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Historycznego. W trakcie sesji  okolicznościowe   wystąpienie i wykład wygłosił  prof. nzw. dr hab. Andrzej Niedojadło  Prezes Tarnowskiego O/PTH. W swoim wystąpieniu zaprezentował krótki rys historyczny  powstania i działalności Oddziału, a  w ramach wykładu poruszył tematykę  Form  realizacji wychowania patriotycznego i utrwalania tożsamości narodowej wśród uczniów  Okręgu Szkolnego Krakowskiego w II RP

Drugi    wykład w czasie sesji na temat wychowania patriotycznego w szkołach ludowych Galicji  wygłosił  zaproszony gość,   prof. zw. dr hab. Roman Pelczar z   Uniwersytetu  Rzeszowskiego, współpracujący w badaniach naukowych z Tarnowskim Oddziałem. Refleksje na temat współpracy z Odziałem przedstawili także:  dr   Jan Chmura   z  Archiwum Regionalnego  w Tarnowie, dr Marcin Borys Muzeum Ziemi Tarnowskiej   oraz prof. Akademii Tarnowskiej  dr hab. Anna  Pachowicz.

Sesję zakończył  Prezes  T/O PTH prof. nzw. dr hab. Andrzej Niedojadło podziękowaniami  oraz wyróżnieniami wręczonymi najbardziej zasłużonym członkom Oddziału. W sesji uczestniczyli zainteresowani studenci Akademii Tarnowskiej i Naukowego Koła Pedagogicznego z UR, dyrekcje i pracownicy Biblioteki Naukowej AT, Miejskiej Biblioteki w Tarnowie, prezes Fundacja Promocji Dziedzictwa Lokalnego PRO PATRIA SEMPER, prezes PSONI koło w Tarnowie, prezes Towarzystwa Opieki nad zabytkowymi grobami na Cmentarzu Starym i jednocześnie pełnomocnik rektora WUNL WSB w Nowym Sączu,  uczniowie szkół średnich, członkowie i sympatycy   Tarnowskiego O/PTH.

Kończąc Prezes  T/O PTH prof. nzw. dr hab. Andrzej Niedojadło zwrócił uwagę na rolę oraz pomoc udzielaną Tarnowskiemu Oddziałowi przez Zarząd Główny PTH w zakresie jego funkcjonowania oraz  podziękował wszystkim Prezesom Zarządu Głównego, a w sposób szczególny Pani Wiceprezes Zofii Kozłowskiej za  merytoryczne i konstruktywne wsparcie. 

W załączaniu plakat informujący o sesji oraz fotografie z jej przebiegu.

                                            

                                                 Prezes  T/O PTH prof. nzw. dr hab. Andrzej Niedojadło

 

 

 

 


Powrót