Aktualności
Aktualności

Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej – program edukacyjny PTH


2015-11-09

Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej – program edukacyjny PTH

 

Od poniedziałku 2 listopada 2015 r. w szkołach na terenie powiatu nowotarskiego i limanowskiego realizowany będzie Pogram edukacyjny pn. „Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej”. Tym samym nasz region włączył się w ogólnopolskie obchody 600-lecia urodzin Jana Długosza, największego polskiego kronikarza. Dzięki wysiłkom wielu środowisk naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, Sejm RP ogłosił rok 2015, rokiem Jana Długosza. W  przyjętej przez Posłów uchwale czytamy:

 

Z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka,  dyplomaty i duchownego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu hołd i czci Jego pamięć,  ustanawiając rok 2015 Rokiem Jana Długosza.  Jan Długosz,  ojciec polskiej historiografii i heraldyki, stworzył największe dzieło opisujące dzieje państwa polskiego – „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa  Polskiego”. Jako  uczestnik wielu poselstw na dworach państw europejskich opowiadał się za  przyłączeniem ziem nadbałtyckich do Polski. Jan Długosz uważał historię za „mistrzynię życia” , która „naucza cnoty i drogę do niej wskazuje”.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dzieł biskupa Jana Długosza dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, ogłasza rok 2015 Rokiem Jana Długosza”.

 

W ciągu roku na terenie kraju odbywały i odbywają się nadal interesujące przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne. Całość tych działań koordynuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa  Historycznego w Warszawie. W ramach obchodów  członkowie PTH opracowali m.in. „Teki edukacyjne”, przeznaczone dla wszystkich szczebli szkół, w oparciu o które organizowane są lekcje historyczne. Projekt ten zyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2015”. 

 

W ogólnopolskie obchody włączył się także Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, który we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu oraz Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu opracował regionalny Program Edukacyjny pod nazwą „Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej”.  W jego realizację włączyły się także inne placówki oświatowe m.in.:  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (opiekun młodzieży: mgr Dominika Kalaga), Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych (opiekun: mgr Elżbieta Łukuś) oraz Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy (opiekun: mgr Sebastian Walosczyk). Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani mgr Iwona Pawłowska nauczycielka historii w II LO w Nowym Targu oraz członkini nowotarskiego oddziału PTH. Program zyskał także uznanie i patronat honorowy Krzysztofa Fabera Starosty Nowotarskiego.

 

W ramach programu w szkołach odbywać  się będą  lekcje  historii w oparciu o Teczkę edukacyjną pt. „Jan Długosz w europejskiej  przestrzeni kulturowej”, która zawiera przydatne dla uczniów materiały, pozwalające w niezwykle atrakcyjny sposób przybliżyć im postać naszego wielkiego kronikarza. Ponadto,  ogłoszony  został Konkurs Internetowy pt. „Historia wokół nas - śladami Jana Długosza". Młodzież będzie poszukiwać w Internecie informacji nt. zachowanych zabytków związanych z postacią Jana Długosza a następnie przygotuje kilkuminutową prezentację multimedialną. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego zakończenia projektu.  Na popularnym portalu społecznościowym fb uruchomiany  został również  profil programu, gdzie dokumentowany będzie jego przebieg oraz m.in.  życiorys Jana Długosza,  miejsca związane z jego życiem i twórczością, galeria zdjęć i wiele innych informacji i ciekawostek.

Podsumowanie i zakończenie projektu  edukacyjnego odbędzie 2 grudnia 2015 r. w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Podczas uroczystej gali organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji i niespodzianek. Na początku dyr. Sebastiana Walosczyka (Gimnazjum w Szczawnicy) wygłosi wykład pt. „Jan Długosz. Życie, działalność publiczna i twórczość  literacka”. Następnie Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Wolna Najemna Kompania Kasztelani Szymbark”, zaprezentuje uzbrojenie, wyposażenie rycerzy oraz  stroje z epoki. Kolejnym punktem będzie prezentacja iluminatorstwa i kaligrafii przygotowana przez Paulinę Duijn z Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Gwardia Kasztelańska” z Mszany Dolnej. Na koniec ogłoszone zostaną wyniki konkurs oraz wręczone nagrody i dyplomy  laureatom konkursu internetowego a także  szkołom i opiekunom biorącym udział  w projekcie.

Program edukacyjny pn. „Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej” finansowany jest ze środków Powiatu Nowotarskiego, Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2015”.   

 


Powrót