Aktualności
Aktualności

Nagroda im. Aleksandra Gieysztora


2015-10-30

Nagroda im. Aleksandra Gieysztora

Rada i Zarząd Fundacji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę naukową młodych historyków.

 

Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

1. Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora ustanowiła Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora (1916-1999), profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wielkiego Uczonego i Obywatela.

2. Nagroda im. Aleksandra Gieysztora (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów (do 32 roku życia) – publikacje książkowe oraz artykuły zamieszczane w polskich czasopismach historycznych i humanistycznych, dotyczące dziejów średniowiecza Polski i Europy oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939-1945, zgodnie z głównym kierunkiem badań Profesora Gieysztora oraz Jego doświadczeniem związanym z działalnością konspiracyjną w okresie II wojny światowej.

3. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać pisemnie (z uzasadnieniem) profesorowie i doktorzy habilitowani w zakresie nauk historycznych oraz redaktorzy czasopism historycznych i humanistycznych. Do Nagrody należy zgłaszać prace opublikowane w ostatnich dwóch latach (wraz z jednym egzemplarzem publikacji).

4. Nagrodę przyznaje Komisja powołana wspólnie przez Radę i Zarząd Fundacji.

5. Nagroda jest jednostopniowa, indywidualna lub zbiorowa.

6. Nagrodę stanowi dyplom oraz gratyfikacja pieniężna. Wysokość gratyfikacji uzależniona jest od środków zgromadzonych na funduszu Nagrody i może być zmienna.

7. Termin zgłaszania prac do Nagrody upływa 30 marca każdego roku.

8. Wręczenie Nagrody dokonuje się na uroczystym posiedzeniu zwołanym przez Zarząd Fundacji.

9. Informacja o przyznaniu Nagrody będzie podana do wiadomości publicznej.

10. Zmiany w regulaminie Nagrody mogą być dokonywane przez Radę i Zarząd Fundacji.

 

*

Fundusz Nagrody stanowią dobrowolne składki, wpłaty, dary i zapisy ofiarodawców – osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, pragnących w ten sposób uczcić pamięć Profesora Aleksandra Gieysztora.

Wpłaty na fundusz Nagrody przyjmowane są na konto Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora:

PKO BP S.A. II/O Warszawa

52 1020 1026 0000 1602 0099 0556


Powrót