Aktualności
Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich


2015-10-14

14_10_2015_13_23_51.jpg

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich

Częstochowa 22–24 października 2015 r.

 

Przypadająca w 2015 r. sześćsetletnia rocznica urodzin Jana Długosza (1415-1480), najwybitniejszego polskiego dziejopisa doby średniowiecza oraz jednego z powszechnie cenionych historyków europejskich XV w., skłania do ponownego zainteresowania postacią kanonika krakowskiego – a nade wszystko jego spuścizną dziejopisarską w kraju i zagranicą.

Celem merytorycznym konferencji ma być pogłębienie aktualnej wiedzy o zasięgu geograficzno-politycznym oraz stopniu recepcji faktów i zjawisk opisywanych w dziełach Jana Długosza w skali ponadlokalnej, wynikających ze znajomości (bezpośredniej lub pośredniej) jego monumentalnego dzieła Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, w tym pomieszczonego na wstępie pierwszego w piśmiennictwie polskim (i nie tylko) traktatu geograficznego Chorographia Regni Poloniae, ale także dzieła weksylologicznego Banderia Prutenorum, najstarszego polskiego herbarza Insignia seu clenodia Regni Polonia (czyli tzw. Klejnotów Długoszowych) oraz Katalogów biskupów licznych diecezji, służących od dziesięcioleci historykom do badań biograficznych, genealogicznych, heraldycznych, a ostatnio także prosopograficznych.

Problematyka recepcji twórczości Jana Długosza w założeniach badawczych ma zostać przedstawiona w ramach chronologicznych dostosowanych do etapów rozwoju historiografii europejskiej. Periodyzację poszczególnych opracowań wytyczy więc czas powstania określonych dzieł historiograficznych, plasujących je w epoce renesansu i baroku, na progu historiografii krytycznej (XVIII – poł. XIX w.) oraz w okresie powstawania opracowań w pełni już spełniających kryteria  historii naukowej (poł. XIX – pocz. XXI w.).

Organizatorami konferencji są:

- Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

 

Komitet Organizacyjny:

- dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD – przewodniczący

- dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD

- dr Anna Odrzywolska-Kidawa

- dr Norbert Morawiec

 

Patronat medialny:

- TVP Historia

- Czasopismo Historyczne „Mówią Wieki”

- Portal historyczny: Historia.org.pl

 

POBIERZ PROGRAM

 


Powrót