Aktualności
Aktualności

Historia pod kołami, kilem i skrzydłami Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Nowym Targu


2015-06-24

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jednak jak  zapowiadają organizatorzy, nie jest to ostatnie słowo w obszarze aktywności naukowej obu stowarzyszeń w tym roku. W grudniu bowiem do stolicy Podhala ponownie zawitają naukowcy z różnych dyscyplin, którzy tym razem pochylą się nad problematyka odkrywania i badania tatrzańskich jaskiń. Już dziś zachęcamy do śledzenia profili PTH na portalu społecznościowym fb i strony internetowej.

Konferencja naukowa, którą zorganizowano w Bursie Gimnazjalnej, kończyła projekt edukacyjno-naukowy jaki nowotarski Oddział PTH realizował od marca 2015 r. Obok wspomnianej już sesji oraz wystawy historycznej zorganizowano także trzy konkurs dla dzieci i młodzież tj. konkurs, fotograficzny, plastyczny i czytelniczy. Rozstrzygnięcie  konkursów oraz wręczenie nagród laureatom odbył się w poniedziałek 15 czerwca 2015 r. w Galerii BWA „Jatki” w Nowym Targu.

Na koniec, wypada serdecznie podziękować koleżankom i kolegą z nowotarskiego PTH za pomoc i ogromne zaangażowanie w organizację oraz przebieg konferencji. Podziękowania kierujemy zatem pod adresem: Iwony Pawłowskiej, Elżbiety Geryszewskiej, Bożeny Królczyk-Kurdas, Sandry Czaplińskiej – Nowak, Haliny Kumur, Szczepana Kowalskiego, Gabriela Szustera i Wojciecha Batkiewicza.

Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej serdecznie dziękują także wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które pomogły zorganizować to wyjątkowe wydarzenie a także wspierały w realizacji programu edukacyjno-naukowego. Słowa podziękowania składamy: Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu, Urzędowi Miasta w Nowym Targu, Urzędowi Gminy Nowy Targ, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Targu, Muzeum Podhalańskiemu w Nowym Targu, Galerii BWA „Jatki” w Nowym Targu, Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu, Zarządowi Powiatowemu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu oraz Towarzystwu Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego. (ROCH)