Aktualności
Aktualności

Patronat Honorowy o/Częstochowa


2015-03-03


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie objęło Patrona Honorowy nad
IV Międzynarodowym Forum Doktorantów „Historyk–Fakt–Metoda”,

które odbędzie się w dniach 3–4 marca 2015 r., na Wydziale Filologiczno-Historycznym
Akademii im Jana
Długosza w Częstochowie.
Konferencja zorganizowana jest przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe
Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD, przy współpracyRady Samorządu

Doktorantów AJD, stanowi kolejny
etap współpracy młodych badaczy zajmujących
się historią i rolą historyka na przestrzeni dziejów
.
Więcej informacji - http://www.pthczest.ajd.czest.pl/

Powrót