Aktualności
Aktualności

Wystawa czasowa pt. „Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum we Włocławku”.


2015-03-03

NIECERAMICZNE ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE 

WE WŁOCłAWSKIM MUZEUM

 

W dniu 27 lutego (piątek), o godz. 17.00, w Muzeum Etnograficznym we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 została otwarta wystawa czasowa pt. „Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum we Włocławku”.

W 2010 roku dział archeologiczny MZKiD zainicjował w zakresie wystawiennictwa archeologicznego dwuczęściowy cykl wystaw prezentujących całość bogatych, bo gromadzonych od 1909 roku zbiorów archeologicznych naszego muzeum. W tym też roku

w ramach realizacji pierwszej części cyklu obejmującej ceramikę jako najliczniejszą w zbiorach kategorię zabytków przygotowano wystawę pt. „Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna w zbiorach MZKiD we Włocławku”. Stanowiąca drugą część cyklu aktualnie otwierana wystawa pt.  „Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach MZKiD we Włocławku” prezentuje wszystkie pozostałe, pozaceramiczne kategorie zabytków archeologicznych, tj. zabytki kamienne, kościane i rogowe, drewniane i skórzane, metalowe oraz szklane i bursztynowe. 

Spośród wszystkich prezentowanych zabytków na szczególniejszą uwagę ze względu na ich unikatowość, przynajmniej w skali ogólnopolskiej, zasługują dwa brązowe elementy rękojeści scytyjskiego sztyletu typu akinakes z VI-V w. p.n.e. i doskonale zachowany, choć pozbawiony pochwy celtycki miecz z pocz. II w. p.n.e.,  ale także jedyne w zbiorach brązowe zabytki zoomorficzne w postaci zapinki kultury wielbarskiej z II w. n.e. i wczesnośredniowiecznej zwierzęcej figurki z  miejscowości Zgłowiączka, równie rzadkie

i jedyne w zbiorach zabytki, jak: kościany amulet/ozdoba w kształcie litery „T” i ludzka czaszka z otworem trepanacyjnym osobnika neolitycznej kultury amfor kulistych z poł. II tys. p.n.e., skarb brązowy (grot oszczepu i naramiennik) kultury łużyckiej z późnej epoki brązu –  X-VIII w. p.n.e., fragment brązowego łańcuszka i żelazne szczypce depilacyjne kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza – ok. 400 p.n.e., niewielka seria monet cesarzy rzymskich z II  i IV w., srebrny wisior kapsułkowy, brązowa bransoleta wężowata kultury wielbarskiej z II w. oraz rogowe grzebienie i zespół militariów kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich – I-V w. 

Okres wczesnośredniowieczny reprezentują m.in. szklane pierścionki, srebrne i brązowe kabłączki skroniowe, rogowy grzebień, kościane łyżwy/płozy sań, drewniane wiosło, żelazne topory i groty oszczepów oraz srebrne monety reprezentowane przez arabskie dirhemy z IX-X w.

i denar krzyżowy (biskupi) z końca X w. W tej grupie zabytków prezentowana jest także jedyna na wystawie kopia romańskiej „czary włocławskiej” z ok. X-XII w.

Późne Średniowiecze i nowożytność na wystawie reprezentują m. in.: fragmenty obuwia skórzanego z XIV-XV w., żelazny kord z XV w oraz  żelazne klucze i żeliwny trójnóg (naczynie) – XV-XVII w, fragmenty butelek szklanych i szeląg toruński z XVIII w., a także 1 grosz warszawski (Księstwo Warszawskie) z ok.1812 roku i 1 kopiejka z 1851 roku.

Być może prezentacja ww. zabytków w większości pozbawionych szerszego kontekstu archeologicznego skłoni zwiedzających do zwrócenia większej uwagi na często niezauważalne w rekonstrukcjach, nawet drugorzędne cechy artefaktów i do głębszej refleksji na temat pomysłowości, a często kunsztu wytwórców reprezentujących przedstawicieli wielu minionych kultur archeologicznych, nierzadko niesłusznie określanych mianem prymitywnych.

Wystawa będzie czynna do 31 maja 2015 roku.

 


Powrót