Aktualności
Aktualności

Sympozjum Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK i 34. Rajd „Twierdza Kraków”


2014-12-04

Sympozjum Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK i 34. Rajd „Twierdza Kraków”

WIELKA WOJNA 1914
W BESKIDACH I NA POGÓRZU


organizowane w ramach programu edukacyjnego
„Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość”

pod honorowym patronatem:
Marszałka Województwa Małopolskiego
Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, ul. Jagiellońska 6

Sobota, 6 grudnia 2014 r.,
godz. 10.00 – sesja przedpołudniowa
godz. 14.00 – wycieczka objazdowa

Niedziela, 7 grudnia 2014 r.,
godz. 9.00 – wycieczka objazdowa

Organizatorzy:
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Nowym Targu
Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie
Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego

Program sympozjum:
10.00 otwarcie sympozjum – Jerzy W. Gajewski, przewodniczący KTG ZG PTTK

10.15 wystąpienie Jana Janczykowskiego, Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków

10.30 Leszek Gołębski (OW PTTK, Kraków)
Walki austriacko-rosyjskie na podejściach do Twierdzy Kraków

10.50 Jakub Mikulski (Fundacja „Janus”, Kraków)
„Święty Mikołaj” na przedpolu twierdzy. Walki przed południowo-wschodnim frontem Twierdzy Kraków

11.10 przerwa kawowa

11.30 Tomasz Woźny (Stowarzyszenie Crux Galiciae, Kraków)
Bitwa pod Limanową i Łapanowem oraz jej strategiczne znaczenie

11.50 Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski)
Umocnienia polowe oraz obiekty inżynieryjne na Podhalu z okresu Wielkiej Wojny

12.10 Dominik Synowiec (Polskie Tow. Historyczne, Nowy Targ)
Ślady Wielkiej Wojny w krajobrazie południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej

12.30 Katarzyna Ceklarz
Życie codzienne na froncie i w rosyjskiej niewoli we wspomnieniach dra Sebastiana Flisaka

12.50 dyskusja

W trakcie sympozjum prezentacja książki Wacława Polakiewicza pt. Podhalański Adwent 1914. Szkice z czasów Wielkiej Wojny

Szczegółowe informacje na tema Rajdu oraz karta zgłoszeniowa znajduję się na stronie KTG PTTK :http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1415000471

 

 

04_12_2014_11_29_48.jpg


Powrót