Aktualności
Aktualności

Olimpiada Historyczna


2014-10-21

I Komitet okręgu Olimpiady Historycznej

 

Informacja o regulaminie XLI Olimpiady Historycznej znajdują się na stronie www.olimpiada historyczna.pl

 

Przebieg Olimpiady - Rok szkolny 2014/2015

 

1) Do dnia 15 września 2014 r.: zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Historycznej (szczegółowych informacji udzielają sekretarze Komitetów Okręgowych OH: adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl) oraz podanie tematów pracy badawczej na eliminacje pisemne I etapu Olimpiady.

2) Do dnia 5 października 2014 r.: zawiadomienie właściwego Komitetu Okręgowego przez komisje szkolne (międzyszkolne) o przystąpieniu do Olimpiady.

3) Do dnia 10 października 2014 r.: etap szkolny (zawody I stopnia) – eliminacje ustne. W ramach eliminacji pisemnych uczniowie przygotowują pracę badawczą (zgodnie z regulaminem Olimpiady – wyłącznie w postaci wydruku komputerowego – Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5).

4) Do 5 listopada 2014 r.: komisje szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady zakodowane prace badawcze uczniów oraz protokoły z eliminacji ustnych wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE.

5) Do dnia 3 grudnia 2014 r.: Komitety Okręgowe informują szkoły o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia (zawody okręgowe) oraz o miejscu i terminie zawodów.

6) Etap okręgowy (zawody II stopnia):

- 10 stycznia 2015 r.: eliminacje pisemne,

- 15-16 stycznia 2015 r.: eliminacje ustne.

7) Do dnia 26 stycznia 2015 r.: przesłanie protokołów z eliminacji okręgowych oraz zestawienia statystycznego (liczba uczestników eliminacji szkolnych i okręgowych) do Komitetu Głównego wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze osoby) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału. Wzór ankiety osobowej kandydata do finału do pobrania ze strony internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE.

8) Do dnia 16 lutego 2015 r.: zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

9) Etap centralny (zawody III stopnia): 10 – 13 kwietnia 2015 r.

Sekretarz I Komitetu Okręgowego dyżuruje Zofia T. Kozłowska we środy w godz. 13-16.30; tel. 22 831 63 41.

Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie prosimy nadsyłać na adres pth@ihpan.edu.pl

 

Program spotkań dla Olimpijczyków oraz innych uczniów interesujących się historią.

Środy, godz. 17.00, Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31 s. Lelewelowska (II piętro).

Spotkania otwarte.

 

     10 września       Marek Barański (Przewodniczący I Komitetu Okręgowego) - Władysław Łokietek  i Zjednoczenie Królestwa     Polskiego

     17 września       Stanisław Lenard – Spotkanie informacyjne na temat zakresu merytorycznego i formalnego Olimpiady.

    24 września       Andrzej Wroński – Droga do niepodległości. Od Powstania Styczniowego do Wymarszu I Kadrowej.

    1 października     Włodzimierz Mędrzecki – Władysław Grabski.   Rzecz o społecznym zaufaniu.

   8 października   Andrzej Rachuba - Wielkie Księstwo Litewskie w składzie Rzeczypospolitej.

15 października   Piotr Tuchołka – Afryka. Kontynent dobrymi  chęciami brukowany.

22 października    Tomasz Nałęcz – Partie polityczne. Programy i praktyka działania w   Polsce w XX w.

29 października    Krzysztof Byrski – Co mają wspólnego chrześcijaństwo i hinduizm.


Powrót