Aktualności
Aktualności

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


2014-10-21

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


ma zaszczyt zaprosić na odczyt, który wygłosi Pan

Arkadiusz WOJTYŁA

nt.

Kaplica Elektorska przy katedrze wrocławskiej:
arcydzieło Fishera von Erlach

który odbędzie się we wtorek, 21 X, o godz. 1800,

w Audytorium Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, 1 piętro.

Jest to kolejny odczyt z cyklu „O historii Wrocławia i Śląska inaczej”.

Harmonogram planowanych odczytów por. http://www.wtmh.pl i www.facebook.com/atohistoria


Przed i po odczycie będzie można nabyć, w promocyjnej cenie:

1. Właśnie wydany kolejny piękny, kolorowy tom zawierający odczyty wygłoszone na WTMH, pt. Z monetą przez wieki. Informacje o nim por. na stronie www.wtmh.pl/wydawnictwa.html

2. Właśnie wydany tom Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, Wrocław 2013, ss. 847

3. Znany już państwu tom O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1 (ostatnie egzemplarze).


Powrót