Aktualności
Aktualności

Jubileusz 40-lecia Olimpiady Historycznej i Rocznicowa Publikacja


2014-10-15

W 2014 roku mija czterdzieści lat od czasu, gdy Polskie Towarzystwo Historyczne podjęło się realizacji pierwszej ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Z tej okazji Komitet Główny Olimpiady Historycznej zorganizował w Szczecinie Uroczystość Jubileuszu Czterdziestolecia Olimpiady Historycznej 1974-2014. Nakładem PTH ukazała się również okolicznościowa publikacja „Olimpiada Historyczna 1974-2014. Historia i pamięć”.

JUBILEUSZ 40-LECIA OLIMPIADY HISTORYCZNEJJubileuszowa Uroczystość odbyła się 17 września 2014 r., w przeddzień XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, w gotyckich podziemiach zabytkowego ratusza staromiejskiego w Szczecinie. W obchodach uczestniczyło ponad 80 osób reprezentujących środowiska historyków z całego kraju, wśród nich Zarząd Główny i prezesi terenowych oddziałów PTH, członkowie Komitetu Głównego i komitetów okręgowych Olimpiady Historycznej, Przewodniczący i członkowie Komitetu Nauk Historycznych PAN, a także dawni laureaci Olimpiady Historycznej oraz nauczyciele przez wiele lat pracujący na rzecz Olimpiady. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Partnera Olimpiady Historycznej – Instytutu Pamięci Narodowej oraz Mecenasa Olimpiady – Banku Zachodniego WBK.

W czasie Uroczystości Prezes PTH prof. Jan Szymczak i Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej prof. Stanisław Roszak wręczyli Medale „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej”. Szczególnie uhonorowany został nestor polskich historyków, profesor Henryk Samsonowicz, pierwszy Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (lata 1974-1976), który podzielił się z obecnymi swoją refleksją o przeszłości Olimpiady. Medale wręczono także zasłużonym dla Olimpiady naukowcom i nauczycielom z województwa zachodniopomorskiego.

JUBILEUSZ 40-LECIA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ - okładkaUroczystość Jubileuszu 40-lecia Olimpiady Historycznej była również okazją do zaprezentowania zebranym okolicznościowej publikacji pt. Olimpiada Historyczna 1974-2014. Historia i pamięć, której wydanie sfinansował Mecenas Olimiady – Bank Zachodni WBK. W książce znalazł się artykuł naukowy omawiający genezę i dzieje Olimpiady Historycznej w ciągu ostatnich 40 lat oraz niemal 30 artykułów wspomnieniowych napisanych przez osoby zaangażowane w przebieg Olimpiady w charakterze organizatorów lub uczestników. Swoimi wspomnieniami podzielili się na łamach książki m.in. dawni laureaci i finaliści Olimpiady – obecnie znani historycy - profesorowie Andrzej Friszke, Marek Ney-Krwawicz, Bogusław Dybaś, Jan Lencznarowicz czy Andrzej Nowak. Ważną częścią publikacji są imienne wykazy laureatów Olimpiady Historycznej z lat 1974-2014, zestawienia nazwisk przygotowujących ich nauczycieli oraz listy tematów prac pisemnych kolejnych edycji.

Mecenasem Obchodów Czterdziestolecia Olimpiady Historycznej jest Bank Zachodni WBK realizujący w Polsce Santander Universidades.

 


Powrót