Aktualności
Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielka Wojna w Małopolsce – Bitwa Limanowska 1914”


2014-10-10

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Wielka Wojna w Małopolsce – Bitwa Limanowska 1914”


W ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Limanowskiej w daniach 11 i 12 grudnia 2014 roku odbędzie się w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wielka Wojna w Małopolsce – Bitwa Limanowska 1914” realizowana przez Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego w ramach projektu naukowo-edukacyjnego „Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość” po honorowym  patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz prof. dr hab. Jana Szymczaka Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Naukowy patronat nad konferencją obejmuje Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

            W konferencji przewidziano uczestnictwo 20 prelegentów, którzy będą wygłaszać prelekcje na temat I Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1914-1915, na terenie Małopolski, czyli dawnej Galicji. Referaty wygłaszane będą w ramach paneli: polityka, wojskowość, społeczeństwo oraz kultura i sztuka. Zagadnienia dotyczą dyscyplin naukowych: historia, historia sztuki oraz archeologia. O przyjęciu referatów decyduje specjalnie powołana komisja.

            Dla uczestników przewidziany jest nocleg, wyżywienie oraz honorarium w wysokości 150 zł. Organizatorzy nie refundują kosztów przyjazdu prelegentów. Prelegenci będą mogli uczestniczyć także w towarzyszącym konferencji wydarzeniom kulturalnym związanym z obchodami 100. rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny. Dla uczestników przewidziano również spotkanie integracyjne oraz wycieczkę z przewodnikiem po miejscach w Limanowej związanych z I Wojną Światową. Na zakończenie konferencji  w dniu 12 grudnia o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbędzie się otwarcie wystawy czasowej „Wielka Wojna w Małopolsce – ludzie, miejsca, bitwy”.

Wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie drukowanej przewidziano na rok 2015. Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Preferujemy, aby referat wygłaszane podczas konferencji wzbogacone były o prezentację multimedialną, ze względu na fakt, że wśród słuchaczy  obecna będzie również młodzież z limanowskich szkół gimnazjalnych i ponadginazjalnych. Po każdym z paneli planowana jest dyskusja. Językami konferencji są język polski i język angielski.

Osoby zgłaszające się na konferencję powinny przesłać swoje dane osobowe, tytuł referatu oraz krótki abstrakt (maksymalnie 1000 znaków) w języku polskim lub angielskim do dnia 10 listopada 2014 r.

 Referat gotowy do publikacji powinien spełniać następujące kryteria:

  •          objętość maksymalna do 12 stron,
  •          format A4,
  •          Czcionka Times New Roman 12,
  •          interlinia 1,5,

·         powinien zostać dostarczony na płycie CD lub pendrive lub drogą mailową do dnia 31 grudnia 2014 r.

W przypadku gdyby referat będzie przesłany w języku innym niż konferencyjny, zostanie przetłumaczony na język polski.

Po ustaleniu listy referatów, do prelegentów zostanie rozesłany szczegółowy plan konferencji oraz informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia.

Prosimy również o kontakt osoby chcące uczestniczyć w konferencji w charakterze wolnego słuchacza. Organizatorzy mogą dokonać dla słuchaczy wcześniejszej rezerwacji noclegów i posiłków.

Adres korespondencyjny:

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa, POLSKA

Mail: limanowa.pth@gmail.com, muzeumlim@gmail.com.

 

  Z poważaniem

     Magdalena Dyląg

  Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Limanowa


Powrót