Aktualności
Aktualności

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii


2014-09-22

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego

na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza drugą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w  polskim czasopiśmie naukowym.  Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2013-14.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W drugiej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2014 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl).

Jednocześnie informujemy, że w pierwszej edycji konkursu nagrodę przyznano p. Wojciechowi Mischkemu za recenzję z książki Piotra Boronia, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, opublikowaną w „Studiach Źródłoznawczych” 51, 2013.


Powrót