Aktualności
Aktualności

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej


2014-06-24

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego

 

serdecznie zapraszają na

 

WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE GIMNAZJALNEJ

Z HISTORIĄ, TRADYCJĄ I KULTURĄ W TLE

 oraz

połączony z prezentacją multimedialną wykład

dr Piotr Miodunka

 

Życie rodzinne i intymne mieszkańców mniejszych miast

w okresie staropolskim,

 

który odbędzie się w dniu 27 czerwca  (piątek)  2014 r. o godz. 18.00 w budynku Bursy Gimnazjalnej, ul. Nadwodnia 5  w Nowym Targu

 

* * *

 

Serdecznie zapraszamy ostatni przed wakacyjną przerwą spotkanie w Bursie Gimnazjalnej w ramach otwartego cyklu wykładów naukowych.  Gościem czerwcowego  spotkania będzie dr Piotr Miodunka, który wygłosi wykład nt.  Życie rodzinne i intymne mieszkańców mniejszych miast w okresie staropolskim.”

 

Wykład będzie prezentował słabiej znane aspekty historii mniejszych miast. O prywatnym życiu szlachty, patrycjuszy większych miast a nawet chłopów wiemy całkiem sporo. Rodzina i seksualność mieszkańców małych miast przedrozbiorowej Polski to kwestie mało rozpoznane. Tymczasem źródeł, które chociażby mimochodem odkrywają przed nami nawet bardzo intymne sprawy dawnych mieszczan wcale nie brakuje. Są to przede wszystkim miejskie księgi sądowe i parafialne księgi metrykalne.

Poruszone zostaną między innymi tematy związane z zakładaniem rodziny, doborem małżonków, relacjami mąż – żona, przemocy w rodzinie, liczbą dzieci. Z szeroko rozumianą problematyką seksualności wiążą się z kolei kwestie poczęć pozamałżeńskich i przedślubnych czy też sezonowości pożycia.

Wymienione zagadnienia zostaną omówione na przykładzie źródeł dotyczących miast z terenu południowej Małopolski.

 

Piotr Miodunka, absolwent historii (2000) i prawa (2003) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat obroniony na UJ w roku 2010 na podstawie rozprawy o społecznościach małych miast od XVI do XVIII wieku. Współautor monografii miasta Wojnicz w okresie od XVI do XVIII wieku. Od 2011 r. pracownik (adiunkt) Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: demografia historyczna, geografia historyczna, historia społeczna i gospodarcza od późnego średniowiecza do XIX wieku, historia małych miast i społeczności wiejskich.

 24_06_2014_12_50_33.jpg

 


Powrót