Aktualności
Aktualności

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego d.s. Obchodów Roku Długosza


2014-06-18

5 czerwca br. w domu Jana Długosza, obecnej siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego d.s. Obchodów Roku Długosza. Komitet ten, skupiający wielu wybitnych historyków, geografów, literaturoznawców i teologów z różnych uczelni i ośrodków naukowo – badawczych całego kraju, powstał przeszło rok temu z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2015 r. przypada bowiem 600.lecie urodzin Jana Długosza, wybitnego kronikarza, historyka, dyplomaty, dostojnika kościelnego, społecznika i hojnego darczyńcy.  Jest on uznawany nie tylko za ojca historiografii polskiej, ale także i pierwszego autora hydrografii ziem polskich.  W związku z tym Zarząd Główny PTH zwrócił się z prośbą do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz o ogłoszenie roku 2015 Rokiem Jana Długosza  w Polsce. Wniosek ten uzyskał też wsparcie Senatów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i wielu innych instytucji, czerpiących z bogatego Długoszowego dziedzictwa. Podpisano także porozumienie miast związanych z życiem i działalnością Długosza.

Na spotkaniu w Krakowie podsumowano dotychczasowe działania Komitetu związane z przygotowaniami do jubileuszowych obchodów. Ustalono, że główne uroczystości rozpoczną się w Brzeźnicy, miejscu urodzin Jana Długosza, a zakończą się w Krakowie. Wśród podjętych działań znajdują się m. in. liczne konferencje naukowe i popularno – naukowe poświęcone życiu i twórczości Długosza, odsłonięcie pomnika kronikarza w Kłobucku, opracowanie geograficznego szlaku Długoszowego, konkursy dla młodzieży wszystkich typów szkół, ale także nagranie audiobooka z fragmentami tekstów kanonika krakowskiego, opracowanie gry komputerowej czy komiksu przybliżającego życie J. Długosza młodemu pokoleniu odbiorców.  

 

 


Powrót