Aktualności
Aktualności

Wrocławskie Towarzystwo Miłosników Historii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego


2014-06-13

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy do zgłaszania referatów na kolejną konferencję programu MARGEC (o nim por. http://margec.huma-num.fr):

The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (II.):
Everyday poverty (ca. 1220 – ca. 1550)

University of Wrocław (Poland)
21–23 May 2015

La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale (II) :
La pauvreté au quotidien (v. 1220 – v. 1550)

Université de Wrocław (Pologne)
21–23 mai 2015

Funkcjonowanie materialne klasztorów mendykanckich w Europie Środkowej (II):
Codzienność życia w ubóstwie (ok. 1220 – ok. 1550)

Uniwersytet Wrocławski
21–23 maja 2015 r.

Tematy referatów (20 min.) i komunikatów (10 min.) proszę przesyłać do 1 września 2014 r, najlepiej na adres: derwich@gmail.com.

Językami konferencji (w tym referatów) są: angielski i francuski, a także niemiecki.
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwracają koszty przejazdu.
Materiały będą wydane drukiem (por. materiały z drugiej konferencji MARGEC wydane w „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 17–140).

Komitet naukowy:
prof. Marie-Madeleine de Cevins (CERHIO, Université de Rennes), e-mail: marie-madeleine@decevins.fr
prof. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski), e-mail: derwich@gmail.com
prof. Ludovic Viallet (CHEC, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand), e-mail: viallet.ludovic@wanadoo.fr

Współorganizatorami ze strony polskiej są:
Wrocławskie Towarzystwo Miłosników Historii, oddził Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Patronat naukowy ze strony polskiej: Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016

 


Powrót