Piastowie, chrzest Polski i początki państwa polskiego


Szanowni Państwo!

Już wkrótce na stronach Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Magazynu Historycznego „Mówią wieki” będziemy prezentować serię odcinków programu poświęconego początkom państwa polskiego oraz pierwszym Piastom. W zwięzły sposób postaramy się zaprezentować, w jaki sposób kształtowało się państwo Polan, dlaczego Meszko I przyjął chrzest, jaki był przebieg zjazdu gnieźnieńskiego oraz dlaczego Kazimierz I ma przydomek Odnowiciel. Szczegóły na stronach internetowych „Mówią wieki” oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego.


Odcinek 1: Początki dynastii piastowskiej − między legendami a prawdą (PREMIERA: 15 października)


Odcinek 2: Chrzest Polski


Odcinek 3: Mieszko I i jego państwo


Odcinek 4: Polska XI wieku – na huśtawce historii

 

Będziemy też sukcesywnie, zamieszczać teksty z Magazynu Historycznego "Mówią wieki" dotyczące Pierwszych Piastów oraz początków Państwa Polskiego. Na początek dwa teksty Profesora Andrzeja Pleszczyńskiego - znawcy dziejów wczesnego średniowiecza z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.