Aktualności
Aktualności

Ekspertyza dotycząca projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ocena skutków regulacji – Ustawy 2.0, konstytucji dl


2018-05-07

Poniżej zamiszczamy treść ekspertyzy dotyczącej projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ocena skutków regulacji – Ustawy 2.0, konstytucji dla nauki: konsekwencje prawne, społeczne, finansowe, gospodarcze, kulturowe i polityczne, przygotowanej przez zespół w składzie: prof. prof. Marek Kornat, Krzysztof Mikulski, Andrzej Nowak, Andrzej Rachuba, Tomasz Schramm, w odpowiedzi na prośbę biura legislacyjnego sejmu.

Ekspertyza dotycząca projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ocena skutków regulacji – Ustawy 2.0, konstytucji dla nauki: konsekwencje prawne, społeczne, finansowe, gospodarcze, kulturowe i polityczne


Powrót